Hur gör man när vår idé är att bygga fysiska relationer?

Live Relations tanke är att man ska bygga relationer i fysiska möten.

Men i dessa tider är vi tvungna att tänka om, nu kan ni även närvara i våra speedmeeting träffar där det passar er.

I hemmet? På kontoret? Eller valfri plats där det passar er.

För er som närvarar fysiskt kramas vi inte när vi ses och tar inte i hand.